Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för 25 maj, 2010

My Father

tisdag 25 maj, 2010 kl. 06:05

En finstämd hyllning till sin far av Christine Schmitthenner, som arbetar som ”kamerakvinna” på en lokal TV-station på Kreta, CreteTV (ΚρήτηTV).

Nettovärdet för USA:s presidenter

tisdag 25 maj, 2010 kl. 06:03

Den amerikanska tidskriften The Atlantic Monthly har granskat alla USA:s presidenters ekonomi och beräknat nettovärdet för var och en i nuvarande penningvärde. Man har tagit hänsyn till hårda tillgångar som mark och det beräknade sparandet som bygger på arbete historia, arv, hem, samt inkomsten från tjänster. We analyzed presidential finances based on historical sources. Most […]

Pythagoras sats

tisdag 25 maj, 2010 kl. 06:02

Kvadraten på hypotenusan är lika med summan av kvadraterna på kateterna. Vissa hatar geometri, andra älskar det, men ingen kan vara likgiltig …     Pythagoras sats anger sambandet mellan sidorna i en rätvinklig triangel. Den grekiske matematikern Pythagoras sägs vara den första som bevisade satsen, men den var troligen känd bland annat i Babylon sedan tidigare. […]

Svenska biodrivmedel gör klimatnytta

tisdag 25 maj, 2010 kl. 06:01

Etanol och biogas gör stor klimatnytta i Sverige. De ger minst 65 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med bensin och diesel, hävdar forskare i en ny rapport från Lunds tekniska högskola.     För första gången har forskare tagit samlat grepp om svenska biodrivmedel och analyserat vilken miljöpåverkan de har, både i förhållande till varandra och […]

Cykelstaden Västerås

tisdag 25 maj, 2010 kl. 05:59

Västerås är en av landets bästa kommuner för cyklister. Det visar en granskning som Cykelfrämjandet har gjort.     Cykelfrämjandet har granskat 17 kommuner från hela Sverige i denna första Kommunvelometer, där kommunernas insatser jämförs inom sex olika områden. Undersökningen är upplagd för att ge en objektiv och jämförbar bild av kommunernas insatser och ambitionsnivå i cykelfrågor, […]

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv