Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Mikroskopiska skönheter

De finns i de öppna haven, i sötvattensjöar och längs leriga strandkanter. Ibland kan man hitta dem där det är fuktigt långt från vattensamlingar. Kiselalgerna, diatomer, är mikroskopiska skönheter med ett skal av kisel runt sig. De har mycket olika former, många har riktigt vackra mönster.
    Alltsedan den tyske zoologen, evolutionsbiologen och naturfilosofen Ernst Haeckel (1834–1919) intresserade sig för kiselalgernas komplexa fraktala former har de varit en inspirationskälla för både forskare och konstnärer. Haeckel valdes in som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien 1882.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv