Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Världens äldsta tidning

Världens äldsta tidning finns inte längre som papperstidning utan har blivit en modern webbtjänst. Sedan den 1 januari 2007 har Bolagsverket tagit över utgivningen av POST- och INRIKES TIDNINGAR, som alltså enbart sker som webbtidning.
    POST- och INRIKES TIDNINGAR (PoIT) är ett officiellt organ som innehåller kungörelser från myndigheter och andra som enligt lag eller förordning ska kungöra i PoIT för att information ska komma till allmänhetens kännedom. I PoIT kungörs också sådant som regleras av bolagsordning, stadgar eller liknande förordnande.

Kungörelserna på bolagsverket.se/poit uppdateras varje vardag utom midsommarafton, julafton och nyårsafton. Kungörelserna är tillgängliga dygnet runt utan kostnad, de är sökbara på tjänsten i två år från publiceringsdatumet med undantag för arvskungörelser som är sökbara i sex år.

Tidningen startades 1645 av Drottning Kristina och är världens äldsta fortfarande utkommande tidning. Svenska Akademien övertog tidningen 1791 och äger den fortfarande, men har som sagt överlåtit utgivningen till Bolagsverket.

Gustaf III ville göra Svenska Akademien ekonomiskt oberoende, och han försåg den därför med vissa inkomstkällor. Den viktigaste av dessa var privilegiet på utgivningen av Post- och Inrikes Tidningar. Under den första tiden ordnades skötseln av tidningen på så sätt att Akademien arrenderade ut den till några av de egna ledamöterna.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv