Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Våld och sex i media — svenska folkets åsikter

DRYGT 80 PROCENT av svenskarna oroas av att sex och pornografi i media leder till en förvriden uppfattning av kvinnors och mäns sexualitet. Nästan lika många tror att det leder till ändrade sexualvanor bland ungdomar. Enligt pressmeddelande från regeringen, utbildnings- och kulturdepartementet.

Enligt en ny studie anser en klar majoritet av svenska folket att våld, sex och pornografi i media har en negativ påverkan på barn och unga. Oron för sex och pornografi i media är i dag större än för våld och gäller främst att barn och unga får en förvriden verklighetsuppfattning. Det framgår av de frågor som Medierådet och Nordicom ställt till 3000 personer mellan 15 och 85 år. Liknande frågor ställdes år 2000 och en jämförelse visar att det skett en förändring i framför allt ungas attityder till medievåld. I dag tror fler unga att medievåld påverkar negativt.

Hela Medierådets rapport finns publicerad i pdf-skriften Våld och pornografi i medierna.Det är Medierådet och Nordicom som ställt frågor till 3000 personer mellan 15 och 85 år. Liknande frågor ställdes år 2000 och en jämförelse visar att det skett en förändring i framför allt ungas attityder till medievåld. (Tabellen ”saxad” ur pdf-skriften.)

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv