Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Nuders tankegångar

Fick idén till en ”dålig” limerick efter att ha hört LO:s avtalssekreterare och förste vice ordförande, Erland Olauson, uttala sig i TV om att han hade svårt att följa Pär Nuders tankegångar om att arbetskraftsinvandring är vårt hopp för välfärd.
    Till mitt försvar får jag väl anföra att en limerick ofta utmärks av ”halsbrytande rim och frivolt innehåll”.

En finansminister ifrån huvud-stan
han vänder och vrider på orden som fan
tills de passar honom toppen.
Men på LO dom ruskar på knoppen
och fattar inte ett skvatt av hans plan.

Att få fler personer med utländsk bakgrund i arbete är ”helt avgörande” för att säkra den svenska välfärden, anser finansminister Pär Nuder. Integration är mycket effektivare än immigration. En person som redan vistas i landet och som går från att inte vara sysselsatt till att arbeta, ger en större ekonomisk vinst för samhället än en person som kommer nyanländ till landet.
    Visst tror vi dig Pär, hoppas det inte bara är ytterligare en ”sondering av terrängen” inför valet. Men det finns väl en faktor till: var finns jobben? Vi måste också skapa förutsättningar för fler företag att skapa jobb, annars hamnar jobben i låglöneländer. Eller?
    Jan Edling på LO:s näringspolitiska enhet utmanar både regeringen och sitt eget förbund med en rapport om den misslyckade politiken mot arbetslösheten.Den säger att många har sjukpenning eller förtidspension för att det inte finns jobb. En rapport som LO:s ledning avvisat. Den är för känslig inför valet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv